Cập Nhật Bảng Số Gphone Vnpt Hà Nội Tháng 06/2018 Đẹp Độc Rẻ

Cập Nhật Bảng Số Gphone Vnpt Hà Nội Tháng 06/2018 Đẹp Độc Rẻ

Tổng hợp số gphone vnpt Hà Nôi đầu 02439, 02485 cập nhật tháng 05/2018 cho cá nhân, doanh nghiệp tại Hà Nội với nhiều số đẹp mới cập nhật mới nhất. Hỗ trợ đăng ký thông tin và làm hợp đồng tại nhà, giao sim trong ngày. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 0888 108 208 để được tư vấn.

Số Gphone VNPT Hà Nội cập nhật mới nhất

Số Gphone Mạng Giá bán Tính năng Tình trạng
(024) 3990 1378 GPhone 1.700.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 3997 5058 GPhone 1.700.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 8582 1338 GPhone 1.700.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 8582 9598 GPhone 1.700.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 8588 5358 GPhone 1.700.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 8582 3236 GPhone 1.700.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 3994 1248 GPhone 1.700.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 3997 9796 GPhone 2.200.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 3995 5969 GPhone 2.200.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 3996 6979 GPhone 2.200.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 3993 3959 GPhone 2.200.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 8585 2686 GPhone 2.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 8585 1686 GPhone 2.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 3993 2686 GPhone 2.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 3992 1686 GPhone 2.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 3992 9686 GPhone 2.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 3991 6686 GPhone 2.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 3992 3686 GPhone 2.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 8585 6368 GPhone 2.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 3991 9686 GPhone 2.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 3994 5151 GPhone 3.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 3912 8989 GPhone 7.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 3991 5577 GPhone 6.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 3996 8588 GPhone 6.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 131 888 GPhone 7.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 8582 6886 GPhone 6.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 121 888 GPhone 7.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 138 999 GPhone 7.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 158 666 GPhone 7.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 858 67 999 GPhone 7.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 122 666 GPhone 8.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 118 999 GPhone 8.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 118 666 GPhone 9.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 178 999 GPhone 9.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 055 055 GPhone 9.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 11 22 99 GPhone 9.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 11 33 99 GPhone 9.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 11 55 88 GPhone 9.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 96 6969 GPhone 8.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 066 066 GPhone 9.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 3919 1199 GPhone 9.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 133 999 GPhone 9.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 85 855 558 GPhone 8.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 967 999 GPhone 8.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 022 022 GPhone 9.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 18 6688 GPhone 9.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 197 197 GPhone 9.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 196 196 GPhone 9.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 39 168 999 GPhone 9.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024)85 88 33 88 GPhone 9.500.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024)39 177 999 GPhone 11.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024)39 16 6789 GPhone 11.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024)39 12 6789 GPhone 11.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024)39 18 6789 GPhone 11.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 391 34567 GPhone 7.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024)39 958 958 GPhone 7.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024)85 856 856 GPhone 7.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024)39 191 191 GPhone 15.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024)39 119 119 GPhone 25.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024)39 13 13 13 GPhone 25.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024) 3999 6868 GPhone 16.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết
(024)39 91 91 91 GPhone 33.000.000 Số bàn, lắp di động, dùng toàn quốc Trả sau, không cam kết

+ Chi tiết liên hệ 0888 108 208 để được hỗ trợ kiểm tra số và làm hợp đồng tại nhà.

+ Với số gphone vnpt đầu 0243 xxxx có khả năng di chuyển trên toàn Hà Nội, sử dụng sóng của vinaphone.

+ Với số gphone vnpt di chuyển toàn quốc, Quý khách chỉ được cấp sim phôi di động vì sim này có khả năng lắp vào tất cả các máy di động và có khả năng nghe gọi trên toàn quốc.

Thủ tục đăng ký mới

+ Đối với cá nhân: Cần có chứng minh nhân dân Hà Nội cấp

+ Đối với doanh nghiệp: Cần có giấy phép kinh doanh photo có địa chỉ trụ sở tại Hà Nội

+ giấy chứng minh nhân dân photo của người đại diện + dấu pháp nhân

Thời gian lắp đặt máy gphone

+ Ngay sau khi bàn giao máy và sim sẽ hoạt động được luôn trong 24h làm việc

Một số lợi ích khi sở hữu điện thoại không dây Gphone của VNPT

- Lợi thế di chuyển rộng trên toàn Hà Nội hoặc toàn quốc. Giúp việc quản lý và chăm sóc khách hàng được dễ dàng hơn

- Giá cước rẻ như điện thoại bàn của vnpt

–> Tính cước như số điện thoại bàn cố định ở Hà Nội ( 20000đ/1tháng thuê bao)

–> Gọi nội mạng Vinaphone, MobiFone: 1000đ/1phút

–> Gọi ngoại mạng Viettel, Vietnammobile, Beeline: 1000đ/1phút

–> Gọi số điện thoại bàn cố định 200đ/1phút

- Dễ dàng thay đổi địa chỉ khi công ty thay đổi địa chỉ kinh doanh.

==> Ngoài ra, VNPT còn cung cấp số cố định đẹp vnpt Hà Nội dạng tam hoa 888, tứ quý 9999,… rất đa dạng.

Quý khách có thể lựa chọn số và đặt số theo hotline: 0888 108 208 để được tư vấn.

Hỗ trợ trực tuyến

0888.108.208

0243.913.8686

02836.111.888

Facebook Fanpage
 
 
Video hướng dẫn